+31 6 22 49 79 97

De Vlinder in ons / The Butterfly in us

(English below)

Vlinder

Het vurig verlangen
te gaan vliegen
laat de cocon openbarsten
Het ontworstelen
geeft de vlinder kracht
om vol vertrouwen
en met stralend hart
de vleugels te ontvouwen
en zo het leven
vrij te vieren

Marjolein Berger-Vos
Albast, 2014

Wat als we de huidige turbulente tijd zien als een soort cocon waar we met z’n allen inzitten? Welk vurig verlangen zit er dan in jou om het cocon te laten opbarsten? Voel je hoop als je het licht ziet dat door de barsten naar binnen kiert? Wat als we niet boos of angstig in het cocon blijven zitten, maar kracht ontlenen aan het ontworstelen van het cocon?

Die ontworsteling kunnen we alleen zelf en in ons zelf doen. Sterker nog, als iemand van buiten af de cocon zou openmaken, zouden je vleugels nog onvoldoende ontwikkeld zijn om te gaan vliegen. Je lijkt dan wel uit de cocon te zijn, maar je mist de kracht, het vertrouwen en het contact met je hart om werkelijk vrij te leven.

Wat als we ruimte in ons zelf creëren, die bewust vullen met ons licht, onze liefde? En wat als we in die ruimte ons verlangen koesteren en voeden? Geen cocon gaat ons dan nog tegenhouden. We zullen onze vleugels uitslaan en al voelt dat in het begin nog onwennig, ons vertrouwen, ons stralend hart sterkt ons. Laten we het leven vieren!

Ik wens jou en je dierbaren liefdevolle Kerstdagen en een stralend 2022!

===

Butterfly

The impassioned desire
to fly

let the cocoon burst
The wrest gives
the butterfly strength
to unfold the wings
with full confidence
and shining heart
to celebrate
life in freedom


Marjolein Berger-Vos
Alabaster, 2014

What if we see the current turbulent time as a kind of cocoon in which we are all in? What impassioned desire is there in you to burst the cocoon? Do you feel hope when you see the light that seeps in through the cracks? What if we do not remain angry or fearful in the cocoon, but derive strength from wrestling the cocoon?

We can only do that wrestling ourselves and within ourselves. In fact, if someone from outside opened the cocoon, your wings would not be developed enough to fly. You may seem to be out of the cocoon, but you lack the strength, confidence and contact with your heart to truly live free.

What if we create space in ourselves, consciously fill it with our light, our love? And what if we cherish and nurture our desire in that space? No cocoon is going to stop us then. We will spread our wings and even if it feels awkward at first, our confidence, our shining heart strengthens us. Let’s celebrate life!

I wish you and your loved ones a merry Christmas and a shining 2022!


Deel dit bericht

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Eerdere berichten

Interview Boven de Lijn

Berry Koeleman en Odeke Kwantes interviewen inspirerende mensen voor hun programma Boven de Lijn. In deze aflevering wordt beeldend kunstenaar Marjolein Berger-Vos van IntoTuition geïnterviewd door Odeke

Lees het bericht

Onthullen

Onthullen Vertel me wat ik niet kan ziendaar diep verborgenin ruwe vormenomhuld door mistige flardenveilig afgedekt Vertel me wat ik niet wil ziendaar diep verborgenin gepolijste vormenomhuld door

Lees het bericht