+31 6 22 49 79 97

Ik geloof dat als we werkelijk vanuit onze eigen natuur leven en creëren,
we vol-ledig in contact met onszelf en het leven zullen zijn.

Met mijn beelden en gedichten, workshops en cursussen Intuïtief Beeldhouwen
nodig ik je uit je eigen natuur te ontdekken en te leven

Marjolein Berger-Vos

Verdiep de verbinding met jezelf en de mensen om je heen

Onderzoek al beeldhouwend jouw essentie

IntoTuition biedt op ontspannen wijze ruimte
om jezelf te ont-moeten en te ont-wikkelen